Gizlilik Politikası

TOKEN METRICS MEDIA LLC'NİN (TM) GDPR AÇIKLAMASI

25 Mayıs 2018 tarihi itibariyle Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı'nda (AEA) yeni bir gizlilik yasası yürürlüğe girmiştir ve bu yasa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) olarak anılmaktadır. GDPR, AB ve AEA'daki bireylere tanınan gizlilik haklarını genişletmektedir. Token Metrics INC ve iştirakleri ve bağlı kuruluşları (topluca "TM") GDPR uyumluluğuna bağlıdır ve TM GDPR uyumluluk çabalarını uygulamıştır ve uygulamaya devam edecektir. GDPR, "veri denetleyicileri" ve "veri işleyicileri" için belirli gereklilikler getirmektedir. GDPR kapsamında, "veri denetleyicisi" kişisel verilerin toplanma, kullanılma ve işlenme amaçlarını ve şeklini belirleyen kişi veya kurumdur. TM, genel anlamda, TM tarafından toplanan kişisel bilgilerin veri denetleyicisidir. Buna ek olarak, GDPR'ye göre "veri işleyen" bir veri denetleyicisi adına kişisel bilgileri işleyen kişi veya kurumdur. Veri denetleyicileri ve veri işleyicilerinin, veri işleyicisinin veri denetleyicisinden elde ettiği kişisel bilgileri korumak için genellikle birbirleriyle bir anlaşma yapmaları gerekir. TM, bu tür anlaşmaları uygulamak için AB ve AEA taraflarının kişisel verilerini işleyen veri ve web sitesi hizmet sağlayıcılarıyla birlikte çalışmaktadır.TM'nin gizlilik uygulamaları ve GDPR uyum çabaları hakkında herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. TM ile support@tokenmetrics.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

TM GİZLİLİK POLİTİKASI

TM, kişisel bilgilerinizin korunmasını taahhüt eder. Bu Gizlilik Politikası, TM'nin ticari faaliyetlerimizin bir parçası olarak hakkınızdaki kişisel bilgileri hangi temelde topladığını ve kullandığını ortaya koymaktadır.

Bu Gizlilik Politikası, TM'nin hakkınızda topladığı kişisel bilgilerden kimin sorumlu olduğunu, hangi kişisel bilgilerin toplandığını, TM'nin bu kişisel bilgileri nasıl kullandığını, TM'nin bu bilgileri kimlere ifşa edebileceğini ve kişisel bilgilerinizle ilgili haklarınızı ve seçimlerinizi ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Bu Gizlilik Politikası genel olarak www.tokenmetrics.com adresinde ve TM'nin şu anda veya gelecekte sahip olabileceği diğer web sitelerinde (topluca "TM Web Sitesi") toplanan bilgileri kapsar, ancak TM tarafından TM Web Sitesi dışında toplanan bilgilerle de ilgilidir.

TM'nin Topladığı Kişisel Bilgilerden Kim Sorumludur?

Veri koruma kanununun amaçları doğrultusunda TM, ticari faaliyetlerinin bir parçası olarak toplanan ve kullanılan kişisel bilgilerle ilgili olarak veri denetleyicisidir. Bunun nedeni, kişisel bilgilerinizin hangi amaçla kullanılacağını ve TM'nin kişisel bilgilerinizi nasıl kullanacağını TM'nin belirlemesidir.

TM Hangi Kişisel Bilgileri Toplar?

Toplanan bilgilerin bir kısmı iş bağlantısı amaçları için gerekliyken, diğer bilgiler sizin tarafınızdan gönüllü olarak verilir. TM'nin toplayabileceği kişisel bilgi türleri aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Tam adınız, adresiniz, telefon, faks ve e-posta iletişim bilgileriniz
- Ödeme bilgileri
- Bizden aldığınız iletişimler gibi tercih bilgileri
- Toplantılara, etkinliklere katılma amacıyla bize sağladığınız bilgiler, web seminerleri ve diğer programlar
- Sizinle (veya diğer bireylerle) ilgili olarak bize sağlayabileceğiniz diğer bilgiler

TM'ye üçüncü bir tarafla ilgili kişisel bilgiler veriyorsanız, söz konusu kişisel bilgileri TM ile paylaşmak için üçüncü tarafın onayına sahip olduğunuzu ve bu Gizlilik Politikasındaki bilgileri üçüncü tarafın kullanımına sunduğunuzu onaylarsınız.

Hassas Bilgi Kategorileri

Bazı ülkeler bazı kişisel bilgileri özellikle hassas kabul etmektedir. TM bu verileri yalnızca birey tarafından gönüllü olarak verildiğinde ve yalnızca istatistiksel amaçlarla toplar. TM bu bilgileri ticari amaçlarla üçüncü taraflarla paylaşmaz. Bu tür bilgiler aşağıdakileri içerebilir:

- Doğum tarihi
- Etnik köken, uyruk, cinsiyet ve diğer demografik bilgiler

Web Sitesi Kullanım Bilgileri

TM, TM Web Sitesindeki "bize ulaşın" özelliğini kullandığınızda veya TM ile başka bir şekilde iletişim kurduğunuzda (e-posta veya TM sosyal medya sayfaları gibi) TM'ye bilgi sağladığınızda bilgi toplar.

TM, TM Web sitesini kullandığınızda IP adresiniz ve alan adınız, tarayıcı türünüz, görüntülenen sayfaların geçmişi ve TM Web sitesini kullanımınızla ilgili diğer kullanım bilgileri gibi belirli bilgileri otomatik olarak toplar. TM bu bilgileri, trendler ve istatistikler için bu verileri analiz etmek gibi site yönetimi amaçları için toplar. TM, kullanıcıları hakkındaki istatistiksel veya toplu kişisel olmayan bilgileri reklamcılar, iş ortakları, sponsorlar ve diğer üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu veriler, kullanıcılarımıza daha iyi bir deneyim sunmak amacıyla TM Web sitesi içeriğini ve reklamlarını özelleştirmek için kullanılır. Daha fazla bilgi için lütfen çerezlerle ilgili aşağıdaki bölüme bakın.

TM Kişisel Bilgilerinizi Nasıl Elde Ediyor?

Yukarıda belirtildiği gibi, TM Web Sitesini kullanımınız sırasında sizden bilgi toplarız. Örneğin, TM, TM ile iletişime geçtiğinizde veya iletişim kurduğunuzda (TM Web Sitesi aracılığıyla, e-posta yoluyla veya başka bir şekilde) sizden bilgi toplar. TM, TM Web Sitesini izlerken de kişisel bilgilerinizi toplar. TM ayrıca bize sağladığınızda veya bizimle doğrudan etkileşime girdiğinizde de hakkınızda bilgi toplar.

TM Topladığı Kişisel Bilgileri Nasıl Kullanıyor?

TM, kişisel bilgileri aşağıdaki temel amaçlar için toplar; her amaç için TM, kişisel bilgilerinizin bu kullanımını haklı çıkarmak için dayandığımız ilgili veri koruma yasaları kapsamındaki yasal dayanağı da aşağıda belirtmiştir.

Amaç

TM Web sitesini size sağlamak için

Bireyleri TM etkinliklerine kaydetmek için;

Sizinle iletişim kurmak ve TM'ye yönelttiğiniz soruları yanıtlamak için;

TM Web sitesini yönetmek ve geliştirmek için;

TM hizmetleri, ürünleri ve etkinlikleri için ödemenizi işleme koymak için;

Tercihlerinize göre ilginizi çekebilecek ürünler, hizmetler ve etkinlikler hakkında size bilgi göndermek veya üçüncü taraf ortaklarımızın size göndermesi için;

Anketleri yönetmek için;

Dolandırıcılığı önlemek ve tespit etmek için;

TM'nin yasal haklarını korumak ve uygulamak için.

Yasal Dayanaklar

Meşru ticari amaçlarımız (yani TM Web Sitesinin sağlanması) ve koşullara bağlı olarak sizinle TM arasındaki bir sözleşmeyi gerçekleştirmek için.

Meşru ticari amaçlarımız için (yani, TM Web Sitesinin sağlanması).

Meşru iş amaçlarımız için (yani, TM Web Sitesinin sağlanması ve TM Web Sitesinin güvenliğini iyileştirmek ve sağlamak için). TM, yürürlükteki yasalar uyarınca meşru menfaatlerin ötesinde yasal bir gerekçenin gerekli olduğu durumlarda (örneğin, belirli çerezleri kullanmamızla ilgili olarak) onayınızı talep edebilir.

Meşru ticari amaçlarımız için (yani, TM Web Sitesinin sağlanması).

Meşru iş amaçlarımız için (yani, TM Web Sitesinin sağlanması). TM, yürürlükteki yasalar uyarınca meşru menfaatlerin ötesinde yasal bir gerekçenin gerekli olduğu durumlarda izninizi talep edebilir.

Meşru ticari amaçlarımız ve tabi olduğumuz yasal yükümlülüklere uyum için.

TM Kişisel Bilgilerinizi Kiminle Paylaşır?

TM, TM haklarına veya mülkiyetine, diğer TM Web Sitesi kullanıcılarına veya bu tür faaliyetlerden zarar görebilecek herhangi bir kişiye (kasıtlı veya kasıtsız olarak) zarar verebilecek veya müdahale edebilecek bir kişiyi tanımlamak, iletişim kurmak veya bu kişiye karşı yasal işlem başlatmak için kişisel bilgilerin ifşa edilmesinin gerekli olduğuna inanmak için bir nedene sahipse, kişisel bilgileri ifşa etme ve/veya üçüncü bir tarafa aktarma hakkını saklı tutar. Ayrıca, TM bir mahkeme celbi, arama emri veya başka bir mahkeme emrine yanıt olarak veya TM bir yasa, yönetmelik, mahkeme celbi, arama emri veya başka bir mahkeme emrinin bunu gerektirdiğine iyi niyetle inandığında kişisel bilgileri ifşa edebilir.

TM, TM'nin tamamının veya herhangi bir kısmının önerilen veya fiili bir satın alma, satış (tasfiye, gerçekleştirme, haciz veya geri alma dahil), kiralama, birleşme, birleştirme veya başka herhangi bir türde satın alma, elden çıkarma, devir, nakil veya finansman durumunda kişisel bilgileri üçüncü bir tarafa ifşa etme ve/veya aktarma hakkını saklı tutar.

TM, bilgilerinizi ticari faaliyetlerimizi yürütmemizde bize yardımcı olan muhasebeciler ve avukatlar gibi kişisel danışmanlarla paylaşabilir.

TM, kişisel bilgileri TM'nin size hizmet sağlamasına yardımcı olmak veya yukarıda açıklanan amaçlardan bir veya daha fazlasını gerçekleştirmek için görevlendirilen üçüncü taraflarla paylaşabilir. Bu hizmet sağlayıcıların kişisel bilgilerinizi bu yardımı sağlamak dışında herhangi bir amaçla kullanmaları yasaktır ve sözleşme gereği TM tarafından ifşa edilen kişisel bilgileri korumaları ve bu Gizlilik Politikasında açıklanan genel gizlilik ilkelerine uymaları gerekmektedir.

TM'ye kişisel bilgilerinizi vermemeyi tercih ederseniz, TM Web Sitesini ziyaret etmeye devam edebilirsiniz. Ancak, TM Web Sitesi işlevselliğini tam anlamıyla kullanmak için belirli web sitesi seçeneklerine erişemeyebilirsiniz.

Kişisel Bilgilerin Sınır Ötesine Aktarılması

TM küresel bir organizasyondur. TM, kişisel bilgilerinizin hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de diğer ülkelerde bulunan ilgili kuruluşları veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmasına izin verebilir. Bu, bilgilerinizin EEA içindeki bir konumdan EEA dışına veya EEA dışından EEA içindeki bir konuma aktarılmasını gerektirebilir.

TM bu gibi durumlarda kişisel bilgilerinizi sağladığında, bu size talep edilen bilgi veya hizmetlerin sağlanmasıyla bağlantılı olarak veya yasalar uyarınca gerekli veya yetkili olduğu şekilde yapılır. TM'nin bilgilerinizi paylaştığı denizaşırı kuruluşlar, ikamet ettiğiniz ülke ile aynı düzeyde bilgi koruması sağlayan yasalara tabi olmayabilir veya herhangi bir gizlilik yükümlülüğüne tabi olmayabilir. Denizaşırı kuruluşların kişisel bilgilerinizi denizaşırı bir makam gibi üçüncü bir tarafa ifşa etmesi gerekebilir veya buna zorlanabilir. Bilgileri AEA dışına aktardığımız durumlarda, kişisel bilgilerinizin yürürlükteki veri koruma yasalarına uygun olarak korunmasını ve güvende kalmasını sağlamak için uygun önlemleri alacağız. Ne yazık ki, internet üzerinden bilgi aktarımı tamamen güvenli değildir. TM kişisel bilgilerinizi korumak için makul çabayı gösterse de, TM Web Sitesine iletilen kişisel bilgilerinizin güvenliğini garanti edemez ve her türlü iletim riski size aittir. TM kişisel bilgilerinizi aldıktan sonra, yetkisiz erişimi önlemeye çalışmak için makul ve uygun prosedürleri ve güvenlik özelliklerini kullanacaktır.

Kişisel Bilgilerin Kaldırılması, Düzeltilmesi veya Güncellenmesi Dahil Haklarınız

TM'nin bilgilerinizi nasıl açıkladığı veya kullandığı konusunda fikrinizi değiştirirseniz veya kişisel bilgilerinize (adresiniz gibi) erişmek, bunları düzeltmek veya güncellemek isterseniz, bize verdiğiniz kişisel verileri düzeltmek, güncellemek veya kaldırmak için çaba gösterecektir.

AŞAĞIDAKİ ÖZET SADECE AB VE EEA'DA BULUNAN BİREYLER İÇİN GEÇERLİDİR: Kişisel bilgilerinizle ilgili olarak belirli haklara sahipsiniz. Bu haklar yalnızca belirli durumlarda geçerli olabilir ve belirli muafiyetlere tabidir. Haklarınızın bir özeti ve bunları kullanmak için kiminle iletişime geçmeniz gerektiği hakkında bilgi için lütfen aşağıdaki özete bakın.

HAKLARINIZIN ÖZETİ

Kişisel bilgilerinize erişim hakkı

Belirli istisnalara tabi olmak kaydıyla, hakkınızda tuttuğumuz kişisel bilgilerinizin bir kopyasını alma hakkına sahipsiniz. TM, talebinize yanıt vermek için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyabilir (örneğin, kimliğinizin kanıtı ve talep ettiğiniz belirli kişisel bilgileri bulmamızı sağlayacak bilgiler);

Kiminle iletişime geçilir: TM: support@tokenmetrics.com

Kişisel bilgilerinizi düzeltme hakkı

TM'nin elinde bulunan kişisel bilgilerinizin yanlış veya eksik olması durumunda düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kiminle iletişime geçmelisiniz? TM support@tokenmetrics.com

Kişisel bilgilerinizi silme hakkı

TM'den belirli durumlarda kişisel bilgilerinizi silmesini isteme hakkına sahipsiniz. Örneğin (i) kişisel bilgilerinizin toplandıkları veya başka bir şekilde kullanıldıkları amaçlarla ilgili olarak artık gerekli olmadığı durumlarda; (ii) izninizi geri çekerseniz ve TM'nin kişisel bilgilerinizin kullanılmaya devam edilmesi için dayandığı başka bir yasal gerekçe yoksa; (iii) kişisel bilgilerinizin kullanımına itiraz ederseniz (aşağıda belirtildiği gibi); (iv) TM kişisel bilgilerinizi yasa dışı bir şekilde kullandıysa veya (v) kişisel bilgilerinizin yasal bir yükümlülüğe uymak için silinmesi gerekiyorsa.

Kiminle iletişime geçebilirsiniz? TM support@tokenmetrics.com

Kişisel bilgilerinizin kullanımını kısıtlama hakkı

Belirli durumlarda TM'nin kişisel bilgilerinizi kullanmasını askıya alma hakkına sahipsiniz. Örneğin (i) kişisel bilgilerinizin yanlış olduğunu düşündüğünüz durumlarda ve yalnızca TM'nin kişisel bilgilerinizin doğruluğunu teyit etmesini sağlayacak bir süre için; (ii) kişisel bilgilerinizin kullanımının yasa dışı olduğu ve kişisel bilgilerinizin silinmesine karşı çıktığınız ve bunun yerine askıya alınmasını talep ettiğiniz durumlarda; (iii) TM'nin kişisel bilgilerinize artık ihtiyaç duymaması, ancak kişisel bilgilerinizin yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olması; veya (iv) kişisel bilgilerinizin kullanımına itiraz etmeniz ve TM'nin kişisel bilgilerinizin kullanımına ilişkin gerekçelerinin itirazınızı geçersiz kılıp kılmadığını doğrulaması.

Kiminle iletişime geçebilirsiniz? Bu hakkı istediğiniz zaman TM ile iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz: support@tokenmetrics.com

Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel bilgilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta alma ve teknik olarak mümkün olduğu durumlarda başka bir kuruluşa aktarma hakkına sahipsiniz. Bu hak yalnızca kişisel bilgilerinizin kullanımının sizin izninize dayandığı veya bir sözleşmenin ifası için olduğu ve kişisel bilgilerinizin kullanımının otomatik (yani elektronik) yollarla gerçekleştirildiği durumlarda geçerlidir.

Kiminle iletişime geçebilirsiniz? Bu hakkı istediğiniz zaman TM ile iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz: support@tokenmetrics.com

Kişisel bilgilerinizin kullanımına itiraz etme hakkı

Belirli durumlarda kişisel bilgilerinizin kullanımına itiraz etme hakkına sahipsiniz. Örneğin (i) özel durumunuzla ilgili gerekçeleriniz varsa ve TM kişisel bilgilerinizi meşru menfaatlerimiz (veya üçüncü bir tarafın menfaatleri) için kullanıyorsa; ve (ii) kişisel bilgilerinizin doğrudan pazarlama amacıyla kullanılmasına itiraz ediyorsanız.

Kiminle iletişime geçebilirsiniz? Bu hakkı istediğiniz zaman TM ile iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz: support@tokenmetrics.com

İzni geri çekme hakkı

TM'nin kişisel bilgilerinizi kullanmak için izninize dayandığı herhangi bir zamanda izninizi geri çekme hakkına sahipsiniz.

Kiminle iletişime geçebilirsiniz? Bu hakkı istediğiniz zaman TM ile iletişime geçerek gerçekleştirebilirsiniz: support@tokenmetrics.com

İlgili veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkı

TM'nin kişisel bilgilerinizi veri koruma yasasına uygun olarak kullanmadığını düşündüğünüz durumlarda ilgili veri koruma kurumuna şikayette bulunma hakkına sahipsiniz.

Kiminle iletişime geçebilirsiniz? Ulusal Veri Koruma Kurumunuzu çevrimiçi olarak bulun

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

TM Web Sitesi, TM tarafından kontrol edilmeyen veya yasal olarak TM'ye bağlı olmayan diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu siteler TM tarafından kontrol edilmez ve TM bu tür web sitelerinde yer alan herhangi bir içerikten sorumlu değildir. TM, diğer siteler tarafından kullanılan gizlilik uygulamalarından sorumlu değildir ve bu tür siteler tarafından kullanılan gizlilik uygulamaları TM'nin uygulamalarıyla aynı olmayabilir. TM Web Sitesinde olduğu gibi, bu tür bir siteyi ziyaret etmeden ve/veya bu tür bir site aracılığıyla herhangi bir kişisel bilgi vermeden önce herhangi bir harici tarafın gizlilik politikası hakkında bilgi sahibi olmalısınız.

TM, gerekli haklar ve izinler olmadan korunan materyali tekrar tekrar sağladığı veya yayınladığı tespit edilen herhangi bir tarafın erişimini sonlandırabilir.

Çerezler

TM, web sitesini yönetmek için çerezler kullanır. Çerez, bir web sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza yerleştirilen küçük bir dosyadır. Çerezler, web tarayıcınızın türü gibi web sitesi deneyiminizi yönetmek için bilgi depolamak için kullanılır. Bir çerez, web sitesi deneyiminizi özelleştirmek için tercih bilgilerini de depolayabilir.

Çerezler, tarafların web sitemizi nasıl kullandığını anlamamıza yardımcı olur, böylece TM gelecekte daha iyi hizmetler tasarlayabilir. Çerezleri devre dışı bırakmak için web tarayıcınızı ayarlayabilirsiniz. Ancak, çerezleri devre dışı bırakmayı seçerseniz TM size TM Web Sitesinde bulunan tüm hizmetleri veya işlevleri sağlayamayabilir. TM çerezlerini tarayıcınızdan da kaldırabilirsiniz. Talimatlar için lütfen tarayıcınızın yardım menüsüne bakın

Sorularınız, Endişeleriniz veya Şikayetleriniz için TM ile İletişime Geçme

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz, endişeniz veya şikayetiniz olması durumunda, lütfen support@tokenmetrics.com adresinden TM ile iletişime geçin. Bu Gizlilik Politikası veya gizlilik haklarınızla ilgili olarak isimsiz bir şikayette veya sorgulamada bulunma hakkına sahipsiniz; ancak TM, yasaların gerektirmesi veya konunuzla başka türlü ilgilenmemizin pratik olmaması durumunda kimliğinizi belirtmenizi isteyebilir.

TM Web Sitesi ve İletişim Kullanım Koşulları

TM Web Sitesi ve iletişim hizmetleri aracılığıyla bilgi erişimi, gönderimi ve paylaşımı ile ilgili tüm konularda lütfen TM'nin Kullanım Koşullarına bakın.

TM Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Gizlilik Politikasında yapılan önemli değişiklikler bu sayfada yayınlanacaktır. Güncellenen Gizlilik Politikası, güncellenir güncellenmez yürürlüğe girecektir.